Logo Ganzen Gedeputeerde Han Weber van Zuid-Holland kondigt in een brief aanvullende verbetermaatregelen aan voor weidevogels. Dit is in antwoord op een brief van de…

Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, het Zuid-Hollands Landschap en IVN waarin zij hun grote zorgen uiten over de weidevogels.

De verbetermaatregelen sluiten aan bij het landelijke plan van aanpak weidevogels van GroenLinks Kamerlid Rik Grashoff. Vooral het leefgebied voor de kuikens moet worden hersteld en er moet meer ruimte komen voor vochtige graslanden met bloemen en insecten.

Dit najaar komt er naar de Provinciale Staten een voorstel voor een aanvullend budget van 3,5 miljoen.

Foto: GroenLinks Zuid-Holland
13 ganzen