Logo KunstgrasDe gemeenteraad van Bodegraven/Reeuwijk neemt 25 januari een besluit over de harmonisatie van de buitensportaccommodaties. De harmonisatie leidt er toe dat in 2021…

alle sportverenigingen zelf hun accommodaties in eigendom hebben en beheren. De ChristenUnie pleit er in een motie voor, om het geld dat bespaard wordt door de harmonisatie, geschat op 100.000 euro, te gebruiken voor een gelijke startpositie in 2021 voor alle buitensportverenigingen in de gemeente.

Een amendement van D66, ondertekend door VVD, GroenLinks en PvdA om samen met de sportverenigingen een nieuw plan op te stellen, kreeg te weinig steun.