De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk neemt na de zomer een besluit over het vervolgtraject voor de tweede Rijnbrug in het centrum van Bodegraven. Er is in 2017 een rapport verschenen over nut en noodzaak van de tweede Rijnbrug en op 10 april 2019 is een presentatie gegeven over de civieltechnische haalbaarheid. Zowel rapport als presentatie zijn positief over de tweede Rijnbrug.

Tijdens de presentatie werd duidelijk dat het gaat om een loopbrug die niet geschikt is om over te fietsen. De brug wordt achttien meter lang en twee meter breed. De kosten voor de brug zijn geraamd op 5,5 tot 6 ton.Foto: RTV Bodegraven – De Rijnbrug in het centrum van Bodegraven