Logo CCVIn de BuurTent in Harmelen staan woensdag 23 augustus BOA’s, politie, GroenWest en een beveiligingsexpert klaar om vragen met betrekking tot veiligheid en leefbaarheid…

te beantwoorden.

Het aantal inbraken in Harmelen is namelijk fors toegenomen in de eerste helft van dit jaar. Dit in tegenstelling tot de totale gemeente Woerden, waar het aantal juist is gedaald. Inwoners kunnen informatie krijgen over wat bijvoorbeeld gedaan kan worden om inbrekers af te schrikken of over hoe voorkomen kan worden dat een inbreker daadwerkelijk binnenkomt.

Ook kunnen inwoners bespreken hoe Burgernet werkt, wat het effect is van WhatsApp buurtpreventie en wat verwacht kan worden van de politie, de BOA’s (handhavers) en de woningbouwcorporatie.