Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda heeft de beste Heelkunde coschap van de regio.

Chirurg dr. Frits van der Linden nam deze week namens de vakgroep Heelkunde de prijs in ontvangst. Jaarlijks wordt deze prijs uitgereikt namens de Vereniging van de Medische Faculteit der Leidse Studenten (MFLS).

Het GHZ krijgt de prijs vanwege de laagdrempeligheid die studenten ervaren. Er heerst een goede sfeer en de studenten voelen zich echt onderdeel van het team. Daarnaast is er een zeer positief opleidingsklimaat, waar de studenten van profiteren omdat zij echt veel leren tijdens hun coschappen.

Van der Linden zegt trots te zijn deze prijs te hebben gekregen. Het ziet het als een ‘oeuvreprijs’, een erkenning voor jarenlange inzet, vakgroepbreed, voor de opleiding van arts-assistenten en co-assistenten.

Foto: Groene Hart Ziekenuis – Dr. Frits van de Linden met zijn prijs