Het bestemmingsplan voor het centrum van Bodegraven is in voorbereiding. Op 13 februari bespreekt de commissie Ruimte in de trouwzaal van het gemeentehuis….

de uitgangspunten. Belangrijk uitgangspunt is dat het bestemmingsplan aansluit bij de centrumvisie. Op 6 februari en 6 maart zijn er inspraakavonden om inwoners de gelegenheid te geven de raadsleden toe te spreken.
In het nieuwe bestemmingsplan wordt het kernwinkelgebied bepaald, het standplaatsen- en evenementenbeleid geregeld en voorziet in alternatieve huisvesting voor arbeidsmigranten die nu nog in het centrum op kamers wonen. In het bestemmingsplan wordt verwezen naar het parkeerbeleid dat de functies in het centrum moet ondersteunen.

Foto: RTV Bodegraven

06 bodegraven x