De gemeente De Ronde Venen en de provincie Utrecht gaan samenwerken aan het bestemmingsplan Plassengebied. De gemeente liep een half jaar geleden tegen knelpunten aan. Deze zijn besproken met gedeputeerde Huib van Essen van de provincie Utrecht die uiteindelijk moet kunnen instemmen met het bestemmingsplan. Dat is nu nog niet het geval.

De knelpunten van het plan zijn onder andere de mate van recreatief gebruik, de relatie tussen instandhouding van de legakkers en de omvang van bebouwing hierop. Gemeente en provincie willen voor de zomer een overeenkomst kunnen sluiten.