De gemeenteraad heeft vastgesteld wat er met het grondgebied van de Prinsenhof gaat gebeuren. De gemeenteraad maakt de bouw van 23 hofwoningen mogelijk op de oude bedrijfslocatie tussen de Prinsenlaan en de Rijnkade.

Volgens wethouder Tymon de Weger ‘een belangrijk besluit, want het bouwen van nieuwe woningen binnen de bebouwde kom heeft een hoge prioriteit’.

De ligging en uitstraling van het bouwproject zullen vooral aansluiten op de grote behoefte aan woningen voor starters en doorstromers. Alle woningen zijn bovendien gasloos.

De woningen zijn inmiddels allemaal verkocht en de bouw zal begin volgend jaar starten.