Er zijn geen bezwaren ontvangen tegen het bestemmingsplan ‘Schuylenburcht’ in Oudewater.

Hierdoor kan de omgevingsvergunning verleend worden en wordt de woningvoorraad in Oudewater uitgebreid met 69 sociale huurwoningen. 25 daarvan worden gereserveerd als zorgwoningen. De Wulverhorst zal de zorg in deze woningen leveren. Dit plan voorziet in de grote woningbehoefte in Oudewater zegt wethouder Walther Kok . Zeker in de sociale huursector is de nood hoog en hij is blij dat er binnen het plan ruimte is gevonden voor zorgwoningen.

De Woningraat is al bezig met het vinden van een aannemer om het project te gaan realiseren, de verwachting is dat medio volgend jaar de eerste palen de grond in kunnen.