In de nieuwe woonwijk Weidz in Zegveld is onlangs de bestrating opgeleverd en een deel van het groen aangeplant. Ook de bruggen naar de eilandjes, de beschoeiing en de duikers zijn klaar. De gazons en de bermen worden binnenkort ingezaaid met een gras­mengsel en er worden nog bomen geplant. Als het gras in de speeltuin is ingezaaid en voldoende aanslaat, worden de bouw­hekken verwijderd, zodat de kinderen in de speeltuin kunnen gaan spelen.