Bestrijding energiearmoede met energiebesparing

Woerden bestrijdt de energiearmoede in de gemeente in hoofdzaak met het aansturen op energiebesparing. Dit blijkt uit de antwoorden op vragen van het CDA. De CDA-fractie refereert aan de 150 miljoen euro extra die het kabinet beschikbaar stelt voor het isoleren van huizen en wil weten hoe Woerden hiermee omgaat. Gemeenten kunnen namelijk zelf bepalen welke inwoners zij subsidie geven. Volgens het college is nog niet bekend welk bedrag voor Woerden beschikbaar komt. Overwogen wordt aan te sluiten bij de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) die momenteel in de steigers staat. Deze regeling is vooral gericht op reductie van het energieverbruik bij huurders. Samen met GroenWest worden huurders nu geholpen hun energiegebruik te beperken. Verder wil het college er voor  zorgen dat gezinnen hulp krijgen bij het betalen van de energierekening èn snel maatregelen kunnen nemen om hun energiegebruik te beperken.