Het Rijk, de provincie Utrecht en zestien gemeenten in de regio Utrecht gaan langjarig samenwerken om de woningbouwproductie te versnellen, de betaalbaarheid te vergroten en excessen aan te pakken.

Dat staat in de Woondeal Regio Utrecht die maandag 24 juni door minister Ollongren (BZK), de provincie Utrecht en 16 gemeenten in de regio (waaronder Woerden) is ondertekend.

De regio Utrecht is één van de regio’s met de grootste druk op de woningmarkt. De regio groeit ook snel en kiest ervoor om dat te blijven doen.

Met als uitgangspunt ‘gezond stedelijk leven’ gaat het om een grote en complexe opgave waarbij wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid hand in hand gaan.

In de periode tot 2025 is er genoeg plancapaciteit (bouwgrond) beschikbaar, maar voor de periode tot 2040 zullen er nog locaties gevonden moeten worden.

Foto: Gemeente Woerden