Logo Computer muisDankzij de bibliotheken in de provincie Utrecht kunnen inwoners hun taal en digitale vaardigheden ontwikkelen. In de provincie Utrecht is naar schatting 16 procent van de bevolking…

tussen 15 en 75 jaar laaggeletterd. Om dit probleem aan te pakken zijn bibliotheken provinciebreed actief en met succes. Gedeputeerde Pennarts kon onlangs aan 40 cursisten, die via de bibliotheken een cursus hadden gevolgd om hun digitale vaardigheden te verbeteren, certificaten uitreiken.

De bibliotheek in Woerden doet ook mee met dit initiatief via het Taalhuis en met cursussen op het gebied van digitale vaardigheden. Ook de Belastingdienst wil openbare bibliotheken inzetten om mensen te helpen in hun contact met de e-overheid. En het UWV onderzoekt hoe zij via de bibliotheek werkzoekenden beter kan bereiken.