Logo Geld 6Het beter bereikbaar maken van de Harmelerwaard door de Hugo de Vriesweg door te trekken valt duurder uit dan voorzien. Dat blijkt beantwoording van vragen van STERK Woerden…

door het college van burgemeester en wethouders van Woerden. Het project valt zo’n 600.000 duurder uit. De hogere kosten worden veroorzaakt door de kosten van de eerder gemaakte verbinding tussen de Hugo de Vriesweg en de Dorpeldijk die niet waren meegerekend en met het ontbreken van een post onvoorzien.

De gemeente Woerden is de gemeente Utrecht in gesprek over de wijze waarop het tekort gedekt kan worden. Onder andere wordt gezocht naar aanvullende subsidiemogelijkheden.