Logo FileEr is een omvangrijk pakket aan maatregelen nodig om de regio Utrecht de komende 20 jaar bereikbaar en leefbaar te houden. De Utrechtse regio is – dankzij de centrale ligging…

hoog opgeleide inwoners en werknemers, sterke zakelijke dienstverlening en ICT – de tweede belangrijkste economische regio van Nederland. Een goede doorstroming van de regio Utrecht is van groot belang voor de bereikbaarheid van grote delen van de rest van Nederland en het behoud van de economische groei. Aanstaande maandag debatteert de Tweede Kamer over de investeringen die het Rijk komend jaar in de bereikbaarheid doen.

De regio Utrecht heeft de komende drie jaar naar schatting ruim 1 miljard euro nodig voor het uitvoeren van de maatregelen op korte termijn. Op lange termijn is naar schatting van de provincie 6,5 miljard euro nodig. De regio gaat het maatregelenpakket verder uitwerken.