Logo Inclusie Woerden Inclusie Woerden streeft naar honderd procent toegankelijkheid van Woerdense evenementen voor iedereen met een lichamelijke beperking. Thomas Maas en Frank Sanders…

van Inclusie Woerden denken dat stap voor stap te bereiken. Ze spraken tijdens een netwerkbijeenkomst met de organisatoren van evenementen. Hun boodschap en adviezen werden daar positief ontvangen. Maas en Sanders willen er nu de gemeente actief bij betrekken.

Invalidentoiletten zijn duurder dan gewone toiletten. Sanders zegt dat de gemeente ze zou kunnen aanschaffen, zodat de evenementen in Woerden er voortaan over kunnen beschikken tegen een vergoeding. Maas en Sanders wijzen er op, dat het hun niet alleen om de ongeveer tweeduizend mensen met een lichamelijke handicap in Woerden gaat.

Ook een toenemend aantal ouderen moet immers kunnen deelnemen aan het evenementenaanbod.