Logo BriefBewoners van de Kromwijkerdijk in Woerden hebben opnieuw vragen gesteld over de aanleg van een tijdelijk opslagterrein en geluidswal. Het terrein ligt tussen de Kromwijkerdijk…

en de Hollandbaan en is maximaal voor 10 jaar in gebruik als opslagplaats. De verontruste bewoners willen inzage in de ambtelijke adviezen. Ze vragen zich of er geen ander terrein beschikbaar is.

De bewoners van de Kromwijkerdijk bestrijden dat er sprake is van economisch belang en ze plaatsen hun vraagtekens bij de positieve gevolgen voor inwoners van Woerden als het om werkgelegenheid gaat. De Kromwijkerdijkbewoners vragen de gemeente nog eens goed te meten als het gaat om de hoogte van de geluidswal. Die zou volgens hen namelijk te laag worden.