Enkele bewoners aan de Meerkoet in Harmelen hebben hun bezorgdheid uitgesproken over hun privacy. Met de komst van de nieuwbouwwijk ‘Hof van Harmelen’ is een inrichting en beplanting voorgesteld tussen hun straat en de nieuwe bebouwing.

De bestaande verhoogde groene houtwal zou volgens het plan in zijn geheel gaan verdwijnen. Met een viertal bewoners zijn afspraken gemaakt, omdat hun privacy geschaad gaat worden. Maar er zijn meer bewoners aan de Meerkoet bij wie het zelfde probleem dreigt.

In een ingezonden brief maken deze bewoners het gemeentebestuur hierop attent. Aan hen is een tekening, inclusief alle maten, toegezegd. Daarover is echter nog niets vernomen.

De verontruste bewoners zijn bang geconfronteerd te worden met een zeer onwenselijke situatie. Zij pleiten ervoor de huidige verhoogde houtwal in takt te laten.