Logo 30kmBewoners aan de Burgemeester H.G. van Kempensingel in Woerden willen dat er een 30-km zone wordt ingesteld in hun straat. Zij klagen over het drukke verkeer langs de singel en de grote…

hoeveelheid fijnstof die hierdoor door de lucht zweeft. Bovendien worden fietsers, waaronder scholieren en ouderen, met de huidige snelheid van 50 km/uur in gevaar gebracht, vinden de bewoners.

Via een massaal getekende petitie vragen zij het college van B&W en de gemeenteraad de maximum snelheid te verlagen naar 30 km/uur. Voorgesteld wordt de Zandwijksingel, waar nu eenrichtingverkeer geldt, in beide richtingen open te stellen. Volgens de indieners van de petitie zal door de voorgestelde maatregelen de verkeersdruk in hun straat verminderen en wordt het voor het doorgaande verkeer minder aantrekkelijk om over de Van Kempensingel te rijden.