De gemeente Woerden lijkt met het ontwerpbestemmingsplan Ontsluiting Harmelerwaard haar problemen af te schuiven op de gemeente Utrecht. Dit blijkt uit een zienswijze van bewoners van Het Hoog in Vleuten.

Volgens het verkeersrapport uit het bestemmingsplan zal het verkeer verdubbelen op de Dorpeldijk, waar Het Hoog aan gelegen is. Als oplossing hiervoor staat in het plan het idee om de Dorpeldijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Deze weg valt onder de gemeente Utrecht, waardoor het bestemmingsplan hier geen zeggenschap over heeft.

De bewoners verzoeken de gemeente Woerden het plan Ontsluiting Harmelerwaard te staken totdat alle belanghebbenden bij de procedure worden betrokken.