De gemeente IJsselstein wil samen met burgers, ondernemers en raadsleden aan tafel om nieuwe doelen voor de stad te formuleren. Dat moet leiden tot een zogeheten urgentieagenda.

Vorige week vond hierover de derde bewonersavond plaats. Het onderwerp was ‘binnenstad en ondernemen’. De avond werd door zeventig bewoners en ondernemers bezocht.

Uit de bewonerspeiling in opdracht van de gemeente blijkt dat IJsselsteiners ‘de binnenstad’ het belangrijkste onderwerp vinden. Tijdens de avond werd uitgebreid gesproken over het winkelaanbod en wat bewoners (en ondernemers) nu missen.

Aan bod kwam onder meer de leegstand in de binnenstad en hoe deze het beste kan worden aangepakt. Onderwerp van gesprek was ook het parkeerbeleid en dan met name de tarieven voor de garages in de binnenstad.

Foto: Gemeente IJsselstein