Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden organiseert op 5 en 7 november bewonersavonden in Lopik over de dijkversterking tussen Salmsteke en Schoonhoven. De Lekdijk is nu veilig en dat moet in de toekomst zo blijven.

Daarom versterkt het waterschap de dijk de komende jaren. Tegelijkertijd worden kansen op het gebied van natuur, ecologie, bereikbaarheid, recreatie en het landschap rond de dijk zoveel mogelijk meegenomen. Zo wordt de dijk veiliger en mooier.

Het waterschap is benieuwd naar de inbreng van de inwoners en nodigt hen uit voor één van de bewonersavonden. De avonden worden gehouden van half acht tot tien uur uur in dorpshuis De Schouw aan het Schakelplein in Lopik.

Foto: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Dijkversterking Salmsteke/Schoonhoven