Logo Handen schudden Twee bewindslieden brachten afgelopen maandag een werkbezoek aan het Groene Hart. Minister Schouten van LNV en staatssecretaris Van Veldhoven van…

IenW kregen informatie over de problematiek van bodemdaling. 

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden pleitten bij de bewindspersonen voor een regiodeal. De eisen waaraan zo een deal moet voldoen zijn besproken maar nog niet vastgesteld. De gemeenten moeten in elk geval duidelijk vermelden wat de regio wil realiseren, hoe dat gaat gebeuren en welke maatschappelijke partners worden ingeschakeld.

Momenteel wordt gedacht aan een kennis- en bezoekerscentrum, oplossingen voor bestaande woningen en innovatieve idee├źn voor nieuwbouw en om een bodemdalingsbestendig businessmodel voor agrarische bedrijven. De minister gaf een tip om verbinding te zoeken met andere gebieden, zoals Friesland. Daar hebben ze te maken met vergelijkbare problematiek.

Foto: Rein Baesjou
07 werkbezoek

Op de foto staan van rechts naar links: burgemeester Molkenboer van Woerden, minister Schouten, burgemeester Spies van Alphen aan den Rijn, burgemeester Schoenmaker van Gouda, staatssecretaris Van Veldhoven, hoogheemraad Langeslag van hoogheemraadschap van Rijnland, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland Bom-Lemstra en wethouder van Gouda en voorzitter van platform Slappe Bodem, Niezen