Logo Pieter Verhoeve Burgemeester Pieter Verhoeven van Oudewater bezoekt deze week de steden die deelnamen aan de Eerste Vrije Statenvergadering in 1572 tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

Willem van Oranje was toen al enkele malen de strijd aangegaan met het Spaanse gezag in de Nederlanden, toen op 19 juli 1572 op zijn verzoek delegaties van 12 steden bijeenkwamen. “Wij vinden het belangrijk om aandacht te blijven vragen voor vrijheid en verdraagzaamheid” zegt Verhoeven.

De delegatie zal de 12 betrokken steden aan doen. Daarbij wordt door de burgemeesters een moderne vertaling van de notulen van 1572 ondertekend. Die tekst is al ondertekend door koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Foto’s: Gemeente Oudewater
20 stedenbezoek
20 stedenbezoek1