Omwonenden van het nieuwbouw appartementen project Pionier hebben een gesprek gehad met GroenWest, de gemeente Woerden en daarin hun bezorgdheid getoond.

Ook na dit gesprek vinden alle omwonenden dat zij flink gedupeerd worden en er vele bezwaren worden ingediend en hebben dit middels een schrijven aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt.

Ondanks de bezwaren wordt er toch al begonnen met grondverzwaring terwijl men verwacht dat de bouwvergunning en het bestemmingsplan pas op 17 juli in de krant komt.

Op veel van de bezwaren hebben de betrokken partijen ‘nee’ geantwoord en de bewoners vragen zich nu af of voortaan iedereen aan een plan kan beginnen, zonder de vergunning af te wachten.