Logo persgroepDe bezuinigingen die de Persgroep heeft aangekondigd vormen mogelijk een gevaar voor het personeel van de Woerdense Courant. Het bedreigt zelfs het voortbestaan van het weekblad.

De verwachte herstructurering van de eigen huis-aan-huisdivisie van de krantencombinatie bij de Persgroep, waar de Woerdense Courant onderdeel van is, is het gevolg van de dramatische terugloop in inkomsten in deze branche. De maatregelen zijn ingrijpend voor het vaste personeel. Zo vervallen zestig van de in totaal negentig vaste journalistieke arbeidsplaatsen. De Persgroep verlegt daarbij de focus naar het gebruik van freelancers.

Het is nog niet duidelijk welke gevolgen de maatregelen hebben voor de Woerdense Courant en of het weekblad wellicht moet verdwijnen. De Persgroep zegt wel graag alle huis-aan-huisbladen te willen behouden.