Logo Vluchtelingen opvang Bewoners van de Kromwijkerdijk in Woerden maken bezwaar tegen gebruik van het voormalig Campina-gebouw aan de Bleek in Woerden als AZC. Ook zijn ze tegen het vestigen…

van statushouders in een leegstaande vleugel van het Regionaal Psychiatrisch Centrum aan de Blekerijlaan.

De bezwaarmakers vinden dat de 800 mensen die van de twee voorzieningen gebruik zouden moeten gaan maken, een te grote groep vormen. De bewoners van de Kromwijkerdijk vrezen dat de veiligheid in het geding is als mensen uit verschillende culturen onder één dak worden gebracht.

Volgens hen blijkt dat plegers van terroristische aanslagen zich veelal voordeden als vluchteling. Ze roepen het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Woerden op om rekening te houden met het rapport burgerperspectieven waaruit blijkt dat 87 procent van de Nederlanders niet wil dat er nog meer vluchtelingen worden opgenomen.

Foto’s: RPL