Logo Bomenkap Bewoners van de H.G. van Kempensingel in Woerden hebben fractievoorzitters van alle partijen een bericht gestuurd. Het betreft een bezwaar op de voorgenomen…

bomenkap voor de reconstructie van de Van Kempensingel. Uit het bericht blijkt dat de bomen door de gemeente Woerden worden aangemerkt als gezond en er geen noodzakelijkheid is om deze bomen te kappen vanuit het oogpunt van veiligheid.

Na de voorgenomen kap en reconstructie worden er parkeerhavens gemaakt. Bij de buurtbewoners is de vraag naar parkeerplaatsen onbekend en men is bang dat die voor bezoekers van het centrum zijn. De fracties vragen zich af hoe het zover kan komen dat gezonde en eveneens beeldbepalende bomen mogelijk moeten wijken voor parkeerplaatsen, zelfs als de direct aanwonenden dit niet willen.

Foto: STERK Woerden
Gezonde bomen aan de Van Kempensingel
42 kempensingel