Het bezwaar dat omwonenden van de Tiendweg in Harmelen indienden tegen de bouw van een nieuwe woning, is door de Raad van State afgewezen.

De gemeenteraad van Woerden heeft vorig jaar oktober het bestemmingsplan vastgesteld waardoor nieuwbouw mogelijk werd, dit tot ongenoegen van de omwonenden.

Zij vinden dat het nieuw te bouwen huis te dicht bij de bestaande bebouwing komt hetgeen hun privacy en leefklimaat beïnvloedt. Ook is men bang dat de waarde van hun huizen daalt.

De rechter blijkt het hier dus niet mee eens te zijn.