Logo COA16 gemeentes in de provincie Utrecht, waaronder Woerden, maken bezwaar tegen een wetsvoorstel om een deel van de verblijfskosten voor asielzoekers in een COA-opvang…

voortaan te verhalen op de gemeenten. De gemeentes zijn verontwaardigd over de gang van zaken omdat niet eerst aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om advies is gevraagd. De 16 gemeentes noemen het merkwaardig dat dit voorstel niet eerst met de gemeenten is afgestemd. Daarbij wijzen ze erop dat zij op het punt staan om een bestuursovereenkomst af te sluiten over samenwerking op gebied van COA-opvang, huisvesting en integratie.

De samenwerking maakt het verhalen van kosten volgens de gemeenten overbodig.