Logo MetselenDe Stichtingen Landgoed Bredius en Hofstede Batestein, willen dat plannen voor tijdelijke huisvesting aan de Van Kempensingel in Woerden worden geschrapt. Ook woningbouwplannen…

aan de Van Kempensingel die onderdeel vormen van wonen in het centrum moeten van de baan. Dat schrijven de twee stichtingen in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

In de brief staat dat het college voorbij gaat aan afspraken die gemaakt zijn over bouwen aan de Van Kempensingel, iets wat bij de stichtingen zeer gevoelig ligt. Het terzijde schuiven van de afspraken daarover stelt de samenwerking met de gemeente ernstig op de proef vinden ze.

Ook de plannen voor exploitatie van de Brediushoeve zouden door de woningbouw gevaar lopen. Met verschillende organisaties in en rond het Bredius wordt gewerkt aan een uitnodigende uitstraling van het gebied. De zijde aan de Van Kempensingel hoort daar bij.