Tegen het aanwijzen van een terrein als mogelijke uitbreiding van de Putkop in Harmelen, wordt bezwaar gemaakt. Een bewoner van de Breudijk in Harmelen vreest dat, wanneer de Putkop inderdaad wordt vergroot, hij met zijn woning tussen de industrie in zal zitten. Ook vreest de bezwaarmaker dat hij zijn uitzicht kwijt zal raken en dat de verkeersdruk zal toenemen.

Het bezwaar tegen de mogelijke uitbreiding van de Putkop is er één van de weinigen. Tegen andere locaties die net als de Putkop worden onderzocht als mogelijk bedrijfsterrein, wordt veel meer bezwaar gemaakt. De gemeente Woerden zegt extra bedrijfsterrein nodig te hebben om bedrijven die willen uitbreiden en dat op hun huidige locatie niet kunnen, een mogelijkheid te bieden.