Een aantal inwoners van Harmelen voelt zich niet gehoord als het gaat om de inspraak over de plannen voor de bouw van de Hof van Harmelen. Ze maken bezwaar tegen het aantal woningen, de verkeersafwikkeling en de gevolgen voor de privacy. Ze zeggen het idee te hebben dat burgemeester en wethouders zich niets van de kritiek aan trekken, maar doorgaan op de ingeslagen weg.

In de loop der tijd hebben meerdere bewonersgroepen in Harmelen zich verenigd met als doel de gemeente duidelijk te maken dat het nieuwbouwplan in deze vorm volgens hen ongekend grote problemen met zich meebrengt.

Bewonersgroep Meerkoet zegt bijvoorbeeld dat de bewoners in Harmelen opkomen voor hun dorp. Zij willen het niet lukraak laten volbouwen voor bewoners van de randgemeentes. Kleinschalige bouw voor eigen inwoners is volgens hen prima.

In reactie op de kritiek zegt verantwoordelijk wethouder De Weger dat er wel naar de bezwaren wordt geluisterd en dat er in het maken van de plannen zo veel als mogelijk is rekening mee wordt gehouden.