Logo Camper Bewoners van de Meije zijn woedend en vol onbegrip over het verloop van de bezwaarprocedure rond een aan te leggen camperpark. Er zou een groot aantal ingediende…

bezwaren zijn kwijtgeraakt. Mensen die schriftelijk hebben gereageerd, zouden wel een ontvangstbevestiging hebben gehad en zijn uitgenodigd voor een hoorzitting van de bezwarencommissie maar de mensen die via internet bezwaar hebben gemaakt zouden niets hebben gehoord.

De bezwaren richtten zich o.a. tegen de grootschaligheid van het camperpark en de verkeersdruk die dat voor de Meije met zich meebrengt. De Meijebewoners hebben zich voorgenomen om naar de rechter te stappen als het park er inderdaad komt.

Een woordvoerster van de gemeente zegt tegen RPL niet te kunnen bevestigen dat er bezwaren zijn kwijtgeraakt. Wel blijken er bezwaren ingediend nog voordat de vergunning was verleend. Dat is een moment waarop volgens de wet geen bezwaar kan worden gemaakt. De mogelijkheid bestaat dat men op het moment dat de vergunning wel was verleend verzuimd heeft om alsnog bezwaar te maken.