Omwonenden van een perceel op de Tiendweg in Harmelen zijn naar de Raad van State gestapt, omdat ze tegen de bouw van een nieuwe woning zijn, aldus het AD.

De kavel waar het nieuwe huis moet komen, is nu nog onbebouwd. De gemeenteraad van Woerden heeft vorig jaar oktober het bestemmingsplan vastgesteld, waardoor nieuwbouw mogelijk werd.

De omwonenden vinden dat het nieuwe huis te dicht bij de bestaande bebouwing komt, waardoor het veel invloed heeft op hun privacy en leefklimaat.

Ook zijn ze bang dat hun huis nu minder waard wordt. De gemeente heeft de bezwaarmakers erop gewezen dat ze een beroep kunnen doen op planschade.

De rechter doet over zes weken uitspraak.