Er komen nog steeds bezwaarschriften of zienswijzen binnen bij de gemeente Woerden. Dit tegen de aanleg van een bedrijventerrein tussen de recreatieplas en de A12.

Het terrein, de Voortuin 2, is er één van de vijf waarvan wordt onderzocht of het geschikt is om te worden gebruikt als bedrijfsterrein voor bedrijven die willen uitbreiden, de zogeheten schuifruimte.

De bezwaarmakers dragen onder meer aan dat hun uitzicht zal veranderen en dat ze daar geen duizend euro per vierkante meter bouwgrond voor hebben betaald. Ze zijn bang dat de waarde van hun woning zal verminderen