Het college van B&W in Woerden heeft besloten om de co√∂rdinatie van de taalmaatjes voor inburgeraars ook volgend jaar te beleggen bij de Bibliotheek het Groene Hart in Woerden. Er is voor de bibliotheek gekozen omdat die momenteel al taalmaatjes vanuit de  Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) aanlevert en dus ervaring heeft in het co√∂rdineren en opleiden van taalmaatjes, is het argument van het college. Bovendien kan een inburgeraar na het behalen van het inburgeringsexamen gebruik blijven maken van de voorzieningen van de bibliotheek. Verder heeft de bibliotheek een ontmoetingsfunctie. Dit versterkt het sociaal netwerk en bevordert de inburgering. Het streven is dat inburgeraars

zo snel mogelijk gebruik leren maken van reguliere voorzieningen.