Logo St Antonius ZiekenhuisDouwe Biesma, voorzitter van de raad van bestuur van het St. Antonius en eindverantwoordelijk voor de opheffing van de SEH in Woerden, negeert de wens van een groot aantal mensen.

Het actiecomité van de actiegroep “Zorg dichtbij de mens”, heeft geprobeerd de 18.500 handtekeningen voor behoud van een HAP en SEH aan te bieden aan Biesma. Biesma wil kennelijk niet inzien dat de verkeersdrukte rondom Utrecht grote problemen oplevert voor de bereikbaarheid van de locaties te Utrecht en Nieuwegein. Deze problemen worden met het toenemen van de verkeersdrukte alleen maar groter.