Vanaf deze maand is er in de gemeente Stichtse Vecht één aanspreekpunt genaamd TIM Stichtse Vecht.

Dit is de nieuwe zorgaanbieder in onze gemeente. Hier kunnen inwoners terecht voor jeugdhulp, psychische zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, Wmo-begeleiding of dagbesteding en hulp van het wijkteam. Bij TIM Stichtse Vecht is alle kennis bij elkaar om sneller de juiste hulp te krijgen.

TIM verleent zelf direct hulp of verwijst door naar een hulpverlener waar ze nauw mee samenwerken. Informatie is te vinden op timstichtsevecht.nl.