Logo MuurIn Utrecht staan de tuinmuur en de poortwoningen bij Paushuize op instorten door nalatigheid van de gemeente. Dat staat in een brief van het provinciebestuur aan de statenleden…

schrijft RTV Utrecht op haar internetkrant. Tijdens renovatie van de kademuren zijn damwanden in de gracht geplaatst. Door de plaatsing van deze wanden is de grond zich waarschijnlijk gaan roeren waardoor met name het koetshuis en de tuinmuren zijn gaan verzakken.

De gemeente heeft voorafgaand aan de werkzaamheden de funderingen van Paushuize laten inspecteren en daaruit bleek dat er risico’s waren. De provincie en de Universiteit Utrecht zijn niet geïnformeerd over de uitkomst van het rapport. De kosten voor de renovatie zullen waarschijnlijk ruim 800.000 euro gaan bedragen.