Logo Plattegrond woning Het stedebouwkundig plan van nieuwbouwproject Hof van Harmelen is vastgesteld. Er is gekozen voor maximaal 96 woningen, verdeeld in starters-, senioren- en…

rijtjeswoningen. Ook komen er twee-onder-een kap- en vrijstaande woonhuizen. Hof van Harmelen komt in het gebied tussen Ambachtsheerelaan, de Tuinderij en de Meerkoet. De ontsluiting van de nieuwe wijk zal voor autoverkeer via de Ambachtsheerelaan en Tuinderij plaats gaan vinden. Voor fietsers en wandelaars komt er een verbinding met de Meerkoet.

Op een inloopavond in juni konden belangstellenden al kennis nemen van de plannen en een reactie geven. Uitgangspunt was onder meer dat Hof van Harmelen een dorps karakter krijgt. Hof van Harmelen wordt een van de grootste aangewezen woningbouwlocaties binnen de rode contouren. Op korte termijn is er een overeenkomst met ontwikkelaar Tetteroo Bouw en Ontwikkeling, na de te volgen procedure kan het hele plan de formele inspraak in.

Foto: Gemeente Woerden
45 hof van harmelen