Logo Limesrun De Limesrun in Bodegraven heeft bijna 2500 euro opgebracht. Het geld is bestemd voor KiKa. Het bedrag is overhandigd aan Kees de Koning. De Koning neemt volgend jaar…

deel aan de marathon van Boston. Het sponsorbedrag neemt hij mee voor Kika. Het wordt zijn zesde marathon voor KiKa. Aan de Limesrun in Bodegraven namen 260 lopers deel.

Foto: RTV Bodegraven
Mooie opbrengst van de Kika Run
37 kikarun