Logo KunstgrasBijna alle kunstgrasvelden met rubberen korrels bevatten te veel kankerverwekkende stoffen. Dat concludeert onderzoeksbureau VACO na een test van zestig verschillende…

kunstgrasvoetbalvelden in het land. Vier stoffen, die aantoonbaar kankerverwekkend zijn, waren in grote concentraties te vinden in het gros van de onderzochte velden. In sommige gevallen bijna vier keer zo veel als toegestaan is bij consumentenproducten.

Het RIVM doet nog steeds onderzoek naar de rubberen korrels. Of ook de velden in de gemeente Woerden bij de 60 onderzochte velden horen, is niet bekend.