Logo binnenvaart schipDe lage waterstand in de grote rivieren levert in het Groene Hart onverwachte problemen op voor de binnenscheepvaart. Om niet vast te lopen kunnen schepen soms maar de helft…

van hun capaciteit meenemen wat betekent dat er meer schepen nodig zijn. Men verwacht daardoor hogere vrachtprijzen. Het grootste probleem doet zich voor op de Rijn en Lek en minder op de waterwegen als de Gouwe. Daar blijft het waterpeil praktisch gelijk.

De aanvoer via binnenvaart over de grote rivieren wordt steeds lastiger. Later kan de Rijn bij Arnhem helemaal dicht gaan voor het scheepvaartverkeer omdat het waterpeil onder de kritische grens van 1,40 meter dreigt te komen. Die waarschuwing deed Rijkswaterstaat eerder deze week.