Logo ArcheologieIn Nieuwer Ter Aa zijn bijzondere archeologische vondsten gedaan bij de middeleeuwse kerk. Tijdens werkzaamheden kwam in de werkput van de kerktoren een deel van de tufstenen…

voorganger van de 15de-eeuwse kerk aan het licht en deze is van grote archeologische waarde. Daarnaast zijn in, en naast de kerktoren veel resten van menselijke begravingen gevonden en zorgvuldig blootgelegd. Voorlopig kan op basis van het begeleidende vondstmateriaal worden gesteld dat de oudste skeletten vermoedelijk uit de 13e eeuw dateren.

Wethouder Klomps feliciteerde de archeologen van de omgevingsdienst regio Utrecht en adviesbureau BAAC van harte met de opgravingen tijdens een feestelijke bijeenkomst.