Logo Politie14De gemeenteraad Woerden heeft met een meerderheid het voorstel om meer blauw op straat terug te krijgen gesteund. Als gevolg van opheffing van de gemeentepolitie is de wijkagent…

uit het straatbeeld verdwenen en is hij buurtregisseur geworden. Dit is naar voren gekomen uit een straatonderzoek.

Inwonersbelangen wordt veelvuldig benaderd door inwoners die zich zorgen maken over de openbare orde. Het handhaven van de openbare orde wordt aan de gemeenten overgelaten en dat geldt ook voor veiligheid en leefbaarheid in de buurten en wijken.

De gemeenteraad gaat voor juni een plan opstellen om in 2018 in de gemeente Woerden te starten met vaste Boa’s in buurten, wijken en dorpen. Het idee van de gemeente is dat de Boa’s hun tijd doorbrengen in de wijk, dat ze vaste spreekuren hebben in het buurthuis en herkenbaar zijn voor de inwoners.