Logo Blauwalg 1De vorige week door de gemeente Woerden bij de Cattenbroekerplas geplaatste schermen tegen blauwalg, zijn inmiddels weer verwijderd.

De schermen moesten de eventuele verspreiding van blauwalg in de recreatieplas beperken. Na onderzoek door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is echter geen blauwalg in het water aangetroffen. De schermen zijn niet meer nodig. Bootjes kunnen weer vrij varen op de plas, twitterde de gemeente. Wel werd geadviseerd zelf op de hoogte te blijven van eventueel aanwezige blauwalg via de website zwemwater.nl. Op deze site is de kwaliteit van het zwemwater in Nederland te raadplegen.