De subsidieregeling Blauwe Bewoners Initiatieven is ook in 2021 opengesteld in de regio. Met de subsidie voor duurzaam waterbeheer en waterbewustzijn wil het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden waterbeheer beter zichtbaar maken.

Bewonersgroepen, schoolklassen en wijkcomités met plannen voor water in hun eigen woonomgeving kunnen subsidie aanvragen bij het waterschap. Voor initiatieven die bijdragen aan een natuurvriendelijke inrichting van de leefomgeving, is een subsidie van maximaal vijfduizend euro beschikbaar.

In 2020 was het beschikbare bedrag van 100.000 euro al voor het eind van het jaar uitgegeven. Ook initiatieven uit Woerden hebben een subsidie ontvangen.

Foto: PR