Logo RegenHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Agrarische Natuurvereniging (ANV) Lange Ruige Weide hebben samen een zogenoemde ‘blauwe dienst’ ontwikkeld. Deze dienst…

houdt in dat een aantal boeren bij hevige regenval tijdelijk water op hun land gaan bergen om wateroverlast te voorkomen. De verwachting is dat de berging van overtollig regenwater één tot twee keer per tien jaar nodig is voor de duur van ongeveer een week.

Bij hevige regenval stuurt het waterschap een sms’je naar de boer die dan met een grote pomp water op zijn land gaat pompen. Als de overlast in de polder voorbij is, loopt de berging onder vrij verval leeg. De ANV en het waterschap hopen dat deze manier van water bergen ook andere agrariërs in de Lopikerwaard en het Oude Rijngebied inspireert.