Vanaf 1 maart is de polikliniek Bloedafname in het Groene Hart Ziekenhuis alleen nog op afspraak te bezoeken. Dit geldt voor bloedprikken, maar ook voor het inleveren van speeksel, urine en ontlasting. De inloopmogelijkheid komt daarmee te vervallen.

Door iedereen op afspraak te laten komen, kunnen kan men aantal patiënten dat de polikliniek bezoekt goed over de dag verdelen. Zo is het voor iedereen makkelijker om de coronamaatregelen na te leven. Patiënten kunnen zelf online een afspraak maken of bellen.

Op de andere bloedafnamelocaties kunnen patiënten nog wel zonder afspraak terecht.